Sertifikater

Våre kunder kan ved å henvende seg til certificates@mbl.as få kopier av alle sine sertifikater. Vi har sertifikater for alt utstyr vi selger lagret i vår sertifikatdatabase, som er i Onix. Våre kunder har dessverre ikke lengre en vederlagsfri pålogging fordi Onix er svært kostbart pr bruker, men våre hyggelige ansatte hjelper deg gjerne med en gratis kopi.