Sertifikater

Våre kunder kan hente ut sine sertifikater når som helst via pålogging.
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Arbeidsflyten i Onix Work illustrert
Arbeidsflyten i Onix Work illustrert

Onix Work

Etter desember 2016 har vi gått over til å bruke Onix Work til sertifikater. Fortøyningskomponenter finnes fremdeles i det gamle systemet.

Innlogging

Innlogging er basert på en gyldig e-post adresse til den eller de som skal ha tilgang. Send oss gjerne en email med liste over de som skal ha tilgang til denne tjenesten.

Våre kunder skal da kunne finne både dokumentasjon på utførte kontroller og sertifikater på nytt utstyr.

Ta kontakt med oss vedrørende passord eller andre spørsmål.