MBL AS er det nye navnet på Carl Stahl AS.

Organisasjonsnummeret er det samme.

Har du en forespørsel, vennligst send til
salg@mbl.as eller ring 98 90 98 80

Produktkatalog

Få oversikt over alle våre produkter innen
løfte- og fortøyningsutstyr.

Se produktkatalog (pdf)