Åpenhetsloven – vår redegjørelse

Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven   Innledning MBL AS er et selskap i et konsern eid av Svend Mauritzen. Vår kjernevirksomhet er salg av løfte- og surringsutstyr til private og profesjonelle kunder i Norge.   MBL AS tar sitt samfunnsansvar på alvor og vi har derfor iverksatt Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende […]

Redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

 

Innledning

MBL AS er et selskap i et konsern eid av Svend Mauritzen. Vår

kjernevirksomhet er salg av løfte- og surringsutstyr til private og profesjonelle kunder i Norge.

 

MBL AS tar sitt samfunnsansvar på alvor og vi har derfor iverksatt Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten. Vi forplikter oss til å være åpne og transparente, og jobber kontinuerlig med å forbedre vår praksis i tråd med åpenhetsloven. I denne redegjørelsen gir vi derfor et overblikk over de aktsomhetsvurderinger som vi har gjennomført, inklusive metodikk og vurderinger.

 

Etiske retningslinjer

MBL AS forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige

arbeidsforhold. Denne forpliktelsen er innarbeidet i alle interne retningslinjer og policyer, inklusive våre etiske retningslinjer, samt i våre retningslinjer for innkjøp.

 

Aktsomhetsvurdering

Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering av leverandørene og samarbeidspartnere i vår

verdikjede som et ledd i vår sertifisering i henhold til ISO 9001:2015 fra Det norske Veritas (DnV) for følgende virksomhetsområder:

 

«Salg av ståltau. Fibertau, kjetting og komponenter til løfting, surring og fortøyning.

Produksjon og sammensetting av løfteredskap og relatert arbeidsutstyr».

 

 

Det er ikke avdekket noen negative konsekvenser, eksisterende eller mulige, som ikke er håndtert. Vi arbeider kontinuerlig med spørsmålet om menneskerettigheter, både hos norske og utenlandske leverandører, og har en nulltoleranse for brudd på slike. Ved utvelgelse av nye leverandører legger vi alltid til grunn at de enten selv har et kvalitetssystem som tilfredsstille ISO 9001 sertifisert, eller kan dokumentere et minst like godt kvalitetssystem. Kontroll med leverandørene leverandører er et sentralt punkt, og menneskerettigheter er en selvsagt del av dette.

 

Vi vil komme til å fortsatt gjennomføre våre vurderinger i en kontinuerlig og dokumentert prosess, og sammenstille disse i en mappestruktur. I vurderingen inngår både underleverandører til de produkter vi selger, og leverandører vi bruker for interne formål.

 

Aktsomhetsvurderingen omfatter en risikovurdering (sannsynlighet og konsekvens) for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede, inklusive innhenting av relevante sertifiseringer og bekreftelser fra leverandørene. Dette er i tråd med hvordan vi arbeider kontinuerlig med risikostyring innenfor rammene av vårt informasjonssikkerhetssystem, som er beskrevet her. Som tiltak hvis risikoer avdekkes i kommende aktsomhetsvurderinger, innfører vi handlingsplaner, revisjoner, internkontroller, ser over avtaleforpliktelser samt kontraktsbruddsanksjoner.

 

Ved ansettelser skiller vi aldri på rase, religion eller legning. Alle ansatte behandles ut fra samme menneskerettigheter. 9 av 18 av våre ansatte er ikke opprinnelig norske.

 

 

For mer informasjon om, er dere velkommen å kontakte selskapet på e-post mbl@mbl.as.

 

 

 

Lillesand, 22. juni 2023

 

 

 

 

__________________________

Svend Mauritzen

Styreleder